the singing Club

Algemene Voorwaarden Koorlessen


Inschrijven

Inschrijving vindt plaats d.m.v. een inschrijfformulier. Na bevestiging van de inschrijving is de cursist verplicht het cursusgeld te betalen. Er is sprake van stilzwijgende verlenging voor de volgende periodes. Bij inschrijving gaat de cursist akkoord met de algemene voorwaarden.

Betalen:
– De lessen worden per 2 maanden gefactureerd. Het tarief wordt berekend door het lesgeld van de komende lessen in het lesblok te vermenigvuldigen met de kosten per les – De deelnemer ontvangt 2 weken alvorens het nieuwe lesblok start per WhatsApp of e-mail een betalingsverzoek.

– Het bedrag dient voor de start van de nieuwe 2 maanden overgemaakt te zijn op het rekening nummer IBAN NL96 RABO 0304343102.

– Bij 1 of meer maanden betalingsachterstand stoppen de lessen, waarbij de volledige betalingsverplichting blijft bestaan. Wanneer dit is voldaan kan de deelnemer de lessen hervatten 

– Indien de deelnemer zich inschrijft in een lopend lesblok zal het bedrag evenredig naar het aantal te volgen lessen worden berekend. De betaling dient binnen het reguliere betalingstermijn te worden voldaan.

– Deelnemers onder de 21 jaar betalen geen BTW. Voor deelnemers die 21 jaar en ouder zijn geldt een wettelijke BTW van 21% op de gehanteerde tarieven.

Tarieven:
– Boven 21 jaar: € 14 per les (inclusief 21% btw)
– Onder 21 jaar: € 11 per les (0% btw)


Opzegtermijn: 1 maand (mail naar info@thesingingclub.nl)

Verhinderd

Wanneer de cursist om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het met hem/haar afgesproken lesuur kan deze les niet worden ingehaald op een ander moment.

 

Beeldmateriaal

De cursist geeft hierbij toestemming aan The Singing Club om beeldmateriaal waarop de cursist voorkomt te gebruiken voor uitsluitend promotionele doeleinden.

Aansprakelijkheid

The Singing Club kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of beschadiging van de eigendommen van de cursist. Het betreden van de leslocaties is geheel op eigen risico.

 

info & aanmelding

Wil je je aanmelden? Stuur dan een mail naar aanmelden@thesingingclub.nl met de volgende gegevens:
– Naam
– Geboortedatum
– E-mailadres
– Telefoon nummer
– En wanneer je wilt beginnen of voor een proefles wilt komen.

Vragen? Stuur een mail naar info@thesingingclub.nl!

 

Studio 95
Tussen de bogen 95
1013 JB Amsterdam
Vragen? Mail naar: info@thesingingclub.nl